OGŁOSZENIA

 

 

 

Warszawa, 23.04.2014r.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY" informuje, że wszelkie informacje rozliczeń finansowych dotyczących opłat eksploatacyjnych, wkładów i innych rozrachunków , będą udzielane tylko osobiście osobom uprawnionym, po okazaniu dowodu tożsamości lub telefonicznie po podaniu loginu umożliwiającego dostęp do kartoteki lokalu na stronie internetowej spółdzielni (Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. art. 6 - tekst jednolity Dz.U. z2002r. nr 101, poz. 926). Jednocześnie przypominamy, że pod adresem:  www.wyzyny.home.pl w zakładce MOJE KONTO udostępniliśmy indywidualne informacje dotyczące stanu konta i wymiaru czynszu poszczególnych lokali.
W celu odebrania loginu oraz pierwszego hasła należy zgłosić się do Spółdzielni (z dowodem tożsamości).
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 11:00-17:00, środa: 9:00-15:00, czwartek: 11:00-17:00.

Warszawa, 06.03.2014r.

Szanowni Państwo - mieszkańcy naszej spółdzielni. 

           

 Stowarzyszenie „Grunt to Warszawa” jest jednym z nielicznych przykładów działania na rzecz naszej spółdzielczej społeczności. Władze Spółdzielni w całej rozciągłości popierają działania Stowarzyszenia.

Z dużym niesmakiem obserwujemy nieład i psucie tego, co do tej pory działało. Władze naszego miasta swoimi decyzjami doprowadzają do cofnięcia się o kilka lat w tak ważnym dla całego świata temacie, jak segregacja śmieci i ich recykling.

Pytamy, gdzie się podziały nasze „mrówki z EKONU”?, co robić z posegregowanymi w domach  śmieciami?, gdzie je składać?, gdy nowe pojemniki "przelewają się" z nadmiaru „towaru” do odbioru, a odbiór za tydzień itd.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z takimi działaniami przekażcie swoje opinie, przesyłając załączony druk poparcia pod wskazane adresy tj.:

 

akk@is.pw.edu.pl

marekgorski@mec.univ.szczecin.pl

jan.polaczek@mos.gov.pl

tadeusz.arkit@sejm.pl

barbara.rozewska@wp.pl

Dokumenty (.pdf):   List OtwartyPoparcie zmian w ustawie śmieciowejWniosek o zmianę ustawy; Załączniki do wniosku;

 

Warszawa, 14.02.2014 r.

DO MIESZKAŃCÓW   !!!

Spółdzielnia mieszkaniowa „WYŻYNY" informuje, że zgodnie z artykułem 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami dz. Ust. Nr 46 z 2000 roku osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce Narodowej za 2013 rok t. j. 1825.03 zł (brutto) mogą ubiegać się o 50% bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Mieszkańcy, którzy chcą ubiegać się o w/w bonifikatę powinni zgłosić się do siedziby Spółdzielni (sekretariat) celem pobrania wniosku.

Wypełnione wnioski w terminie do 31.03.2014 roku należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Właściciele lokali z wyodrębnioną własnością o bonifikatę występują bezpośrednio do: Urzędu Miasta Delegatura dla Dzielnicy Ursynów, Wydział Obsługi Mieszkańców, Warszawa, ul. KEN 61.

Druki można pobrać na stronie internetowej : www.ursynow.waw.pl

1.                          Wydział obsługi mieszkańców; 2.  Procedury i formularze; 3.   Gospodarka nieruchomościami; 4.   Użytkowanie wieczyste i trwały Zarząd pkt. 3 druki do bonifikaty

 

*) Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. ( pdf. )

 

Warszawa 29.01.2014r.

Zapraszamy po odbiór kluczy właścicieli mieszkań i lokali usługowych w budynkach  A, B, C, przy ul. Na Uboczu 28

w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki  w godz. od 9:00 do 15:00 oraz w piątki od 9:00 do 13:00

Klucze wydaje  - Dział Obsługi Osiedla ul. Kazury 28, tel. 22 649 18 76

 

Warunkiem wydania kluczy jest  potwierdzona przez Dział Rozliczeń Sp-ni „Karta finansowa”.

Dział Rozliczeń przyjmuje interesantów w poniedziałki i  czwartki od 11:00 do 18:00; środy od 9:00 do 15:00.

 

Warszawa 19.09.2013r.

 

Komisariat Policji Warszawa Ursynów i Zarząd S. M. „WYŻYNY” zapraszają mieszkańców na debatę w sprawie bezpieczeństwa na terenie naszej spółdzielni. Spotkanie odbędzie się w dniu  04.10.2013R. O GODZ. 17.00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3.

W imieniu Policji i Zarządu S. M. „Wyżyny” - zaprasza Prezes Zarządu: Krzysztof Gosławski

 

Warszawa 04.09.2013r.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zarząd S. M. „WYŻYNY” informuje, że na wniosek Członków Spółdzielni, XI-ta część Walnego Zgromadzenia (budynki przy ul. Kazury 17, 20, 22, 24, Pileckiego 110, 112, 114, 116) w dniu 12.06.2013r. została przerwana w pkt 7 porządku obrad.

Wznowienie przerwanych obrad wyznaczono na dzień 25.09.2013r. (środa) godz. 1800 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 z następującym porządkiem obrad:

7.  Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

11. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

12. Omówienie i przegłosowania złożonych wniosków.

13. Zamknięcie Zebrania.

 Materiały, zgodnie z wnioskiem członków, zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych, dwa tygodnie przed zebraniem.

UWAGA !

 Zarząd, w związku z dostarczeniem w dniu 23.09.2013r. przez p. Musiał, Przewodniczącą XI części Walnego Zgromadzenia, opinii prawnej dotyczącej projektów uchwał złożonych przez członków spółdzielni, informuje, że można się z nią zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni www.wyzyny.home.pl\ogloszenia.htm wraz z komentarzem Zarządu. Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przegłosowanym wnioskiem, dostarczono Państwu materiały wraz ze stanowiskiem Komisji Statutowej dot. projektów uchwał, przedstawianych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, na 2 tygodnie przed Zebraniem, do skrzynek pocztowych. 

                OPINIA PRAWNA Kancelarii Adwokackiej                                                                                                                                Komentarz Zarządu S. M. WYŻYNY

 

Warszawa 19.06.2013r.

 

Czy uzyskamy odszkodowania od Lotniska Chopina ?

Według informacji ustnej uzyskanej w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, zasoby S. M.  „WYŻYNY" nie są usytuowane w tzw. strefie Z1i Z2, a tylko częściowo w strefie ograniczonego użytkowania lotniska. Nie mamy zatem co liczyć na odszkodowania, którymi mamią nas sprytni prawnicy. Niemniej jednak informujemy, że Lotnisko Chopina zaprasza mieszkańców Ursynowa znajdujących się na terenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania na spotkania informacyjne. Eksperci lotniska wyjaśnią jakie prawa przysługują w związku z wprowadzeniem obszaru i jakie świadczenia można uzyskać od operatora lotniska.
 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków uzyskiwania świadczeń od Portów Lotniczych, które są operatorem Lotniska Chopina w Warszawie będzie można uzyskać na spotkaniach organizowanych przez lotnisko. Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji. Spotkania odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów AI.KEN 61 - 26 czerwca w godzinach 11.00-14.00 oraz 22 lipca w godzinach 15.00-18.00 sala konferencyjna nr 136.

 

Więcej informacji: www.odpowiedzialnelotnisko.pl i www.ursynow.waw.pl

 

Warszawa 17.06.2013r.

Wniosek - Apel Członka Spółdzielni.

 

 

Warszawa 26.04.2013r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd S. M. „WYŻYNY” informuje,
że działając na podstawie §92 ust.1, Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach, w następujących terminach:

NAZWA ENKLAWYDATA SPOTKANIAADRESY ULIC:
   
I. MAŁEJ ŁĄKI  I 20.05.2013 MAŁEJ ŁĄKI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
II. MAŁEJ ŁĄKI / MAŁCUŻYŃSKIEGO21.05.2013MAŁEJ ŁĄKI 72, 74, 76, 78, 80,  MAŁCUŻYŃSKIEGO 5, 7, 9, 11
III. ŻABIŃSKIEGO I22.05.2013ŻABIŃSKIEGO 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
IV. MAŁEJ ŁĄKI II 24.05.2013MAŁEJ ŁĄKI 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
V. ŻABIŃSKIEGO II03.06.2013ŻABIŃSKIEGO 7, 9, 12, 14, 16, 16A, 18, 20
VI. KAZURY I04.06.2013KAZURY 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4, 5, 6
VII. KAZURY II 06.06.2013KAZURY 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
VIII. KAZURY III07.06.2013KAZURY 15, 16, 18, 19, 21, 26, 28.
IX. MEANDER I10.06.2013 MEANDER 1, 1A, 2, 2A,  3, 4, 5, 6, 7, 8, BELGRADZKA 44, 46, 46A, 48,  BRACI WAGÓW 2, 4.
X. MEANDER II11.06.2013MEANDER 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23.
XI. KAZURY / PILECKIEGO 12.06.2013 KAZURY 17, 20, 22, 24,  PILECKIEGO 110, 112, 114, 116.
XII. NA UBOCZU I 13.06.2013

 NA UBOCZU 2, 4, 6, 10, BRACI WAGÓW 1, BELGRADZKA 50, 52.

XIII. NA UBOCZU II17.06.2013

 NA UBOCZU 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

XIV. MEANDER / BRACI WAGÓW18.06.2013 MEANDER 22, BRACI WAGÓW 11, 20
XV. NA UBOCZU III20.06.2013 NA UBOCZU 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgromadzenia odbywać się będą od godz. 18:00 w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ul. Na Uboczu 3 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

2.      Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2012r. i omówienie realizacji wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli wraz z informacją o realizacji wniosków z lustracji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S. M. „Wyżyny” za 2012 rok oraz przeznaczenia pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (zysku netto).

6.      Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

7.      Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R. P.

11.  Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

12. Omówienie i przegłosowanie złożonych wniosków.

13.  Zamknięcie zebrania.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAJĄ PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPRAWOZDANIAMI I PROJEKTAMI UCHWAŁ, KTÓRE BĘDĄ PRZEDMIOTEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA,
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. KAZURY 5, POKÓJ NR 17 ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI WWW.WYZYNY.HOME.PL OD 6 MAJA 2013r.

 

Materiały objęte porządkiem, obrad (pdf) :

 

Ad.3.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu, ( Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Zarządu ), Realizacja wniosków z Zebrania Przedstawicieli.

Ad.4.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Ad.5.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego: ( Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego )

             (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów PieniężnychRozliczenie Zmian w Aktywach Środków Trwałych,

              Wykaz powierzchni oraz wartości wieczystego użytkowania gruntów, Wynik na nieruchomości, Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym spółdzielni,
              Opinia biegłego, Dodatkowe informacje i objaśnienia. )

Ad.6.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Ad.8.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Ad.9.    Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia  w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Ad.10   Projekt Uchwały w sprawie wyboru delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R. P. 

 

 

Projekty uchwał które wpłynęły od Członków Spółdzielni i zostały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (pdf) :

Projekt 1.                                        

Projekt 2.

Projekt 3.                                       

Projekt 4.

Projekt 5.

Projekt 6.

Poprawka do projektu uchwały.

Poprawka do projektu uchwał.

 

Warszawa 22.04.2013r.

Deklaracja o rodzaju gospodarstwa domowego do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (.pdf)

 

 

Warszawa 20.03.2013r.

W związku z modyfikacją techniczną serwerów pocztowych firmy Aster, od 21 marca 2013r.  nastąpią zmiany adresacji E-Mail-owej:

 

Nazwa Działu Spółdzielni

Stary adres

Nowy adres

Sekretariat

smwyzyny@aster.pl

sekretariat@wyzyny.home.pl

Dział Mieszkaniowy

wyzyny@aster.pl

mieszkaniowy@wyzyny.home.pl

Dział Administracji Osiedla

obsluga.wyzyny@aster.pl

obsluga@wyzyny.home.pl

NOK

nok@aster.pl

nok@nok.art.pl

NOK wynajem sal

noksale@aster.pl

noksale@nok.art.pl

 

Warszawa 10.01.2013r.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy dla Paliw Gazowych nr 5/2012 obowiązującej od dn. 01.01.2013r. do 30.09.2013r., z dniem 1 lutego 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej "WYŻYNY"  zostają wprowadzone nowe opłaty za gaz na potrzeby gospodarstw domowych, a w nieruchomościach przy ul. Pileckiego 110, 112, 114 - nowe opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Zestawienie nowych stawek za gaz. ( .pdf)

Warszawa 27.06.2012r

Odpowiedź Zastępcy Naczelnika wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa - Ursynów w sprawie zakłóceń porządku publicznego na terenie "sadku".

Warszawa 27.06.2012r

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „WYŻYNY” W DNIU 10 maja 2012 ROKU

 

Warszawa 24.05.2012r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z ogłoszeniem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od 30.06.2012 roku nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Stołecznego Warszawy dla grupy gospodarstw domowych w wysokości 11,47 zł/m3 zaistniała konieczność dokonania odczytów indywidualnych wodomierzy w lokalach. Pozwoli to na rozliczenie Państwa zużycia wody według cen obowiązujących w danym okresie.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Spółdzielni o udostępnienie swoich lokali do odczytów wodomierzy w terminach wskazanych przez Dział Administracji, bądź dostarczenie na piśmie informacji o stanie liczników w terminie do 1 lipca 2011 roku.

W związku z dużą podwyżką ceny wody nie widzimy możliwości przyjmowania w późniejszym terminie informacji o stanach liczników. W przypadku braku odczytów wodomierzy do 1 lipca 2012 roku użytkownicy lokali, zostaną rozliczeni według ceny 11,47 zł/m3.

 

- OGŁOSZENIE MPWIK

- UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2012r.

- TARYFA MPWIK za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

Warszawa 19.04.2012r.

UWAGA WAŻNE

Szanowni członkowie, mieszkańcy S. M. „WYŻYNY”

            Zarząd S. M. „Wyżyny” uprzejmie informuje, że w dniu 09.03.2012r. Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.01.2010r. (syng. akt IIIc  810/09) wniesioną przez Spółdzielnię
            Mieszkaniową „Wyżyny”.

Sąd Najwyższy uznając, że wniesiona kasacja jest uzasadniona uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.01.2010r. i oddalił powództwo Macieja K. (członka Spółdzielni) o ustalenie nieważności
            uchwał albo ustalenia nie istnienia uchwał.

Tym samym Sąd Najwyższy uznał, że nie było podstawy prawnej do kwestionowania bytu prawnego Zebrania Przedstawicieli. Podjęte uchwały nr 1 i 2 w dniu 06.06.2009r. przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni
            Mieszkaniowej „Wyżyny” w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r. oraz zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2008 – istnieją, bowiem podjął je prawidłowo funkcjonujący organ
            Spółdzielni. Sąd Najwyższy podzielił zdanie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (sygn. akt. XXIII Ga 587/11 wyrok z dnia 27.10.2011r.), który uchylił postanowienie Sądu Rejonowego
            dla m.st. Warszawy, który to Sąd odmówił rejestracji statutu naszej spółdzielni stwierdzając, że „w dniu podejmowania uchwał o zmianie statutu Zebranie Przedstawicieli nie istniało i uchwał takich podejmować nie mogło.
            Wobec tego zaś nie istnieją uchwały, których zarejestrowania domaga się wnioskodawca.”

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził: „nie jest uprawnione stanowisko Sądu Rejonowego, iż Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” nie istniało, przez co też podjęte przez ten
            organ uchwały też należy uznać za nieistniejące. Wręcz przeciwnie, analiza brzmienia art. 9 w zakresie treści zarówno ust. 1 jak i 2 cytowanej ustawy zmieniającej prowadzi, w ocenie Sądu Okręgowego, do wniosku, iż organy
            spółdzielni w dotychczasowej strukturze mogą funkcjonować do czasu wpisu do KRS zmian statutu poprzez dostosowanie treści do brzmienia art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

Przypominamy, że Statutu dostosowany do treści brzmienia art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27.04.2011r. i został złożony do rejestracji w terminie.
            Do dnia dzisiejszego tj. 12.03.2012r. Sąd Rejonowy nie dokonał wpisu statutu do KRS mimo wiążących wyroków Sądów wyższej instancji.  

   Zarząd S. M. WYŻYNY

Warszawa 28.02.2012r.

"ZA GARAŻ PODATEK DZIESIĘĆ RAZY WIĘKSZY NIŻ ZA MIESZKANIE" - artykuł Łukasza Zalewskiego - GAZETA PRAWNA, 28.02.2012r.

 

Warszawa 20.02.2012r.

Stanowisko Sądu Okręgowego

 

Zarząd S. M. „Wyżyny” uprzejmie informuje, że w dniu 27.10.2011r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym zapadły ostateczne wyroki w sprawie dotyczącej naszej spółdzielni.

Sąd uwzględnił apelację SM „Wyżyny” i uznał, że dotychczasowe działania Zarządu polegające na zwoływaniu Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli było działaniem zgodnym z prawem. Podjęte uchwały przez Zebranie Przedstawicieli po 01.01.2008r. do chwili zarejestrowania nowego statutu mają oparcie w przepisach prawa i są ważne.

Sąd stwierdził również, że odmowa rejestracji statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym i zmian w K. R. S. z powodu nieistnienia najwyższego organu władz spółdzielni jakim jest Zebranie Przedstawicieli jest błędem.

Władze Spółdzielni w latach 2008÷2011 działały zgodnie z prawem.

Interpretacja przepisów Prawa Spółdzielczego przez osoby nieprzychylne Spółdzielni była mylna i wprowadzała celowo Państwa w błąd poprzez składane oświadczenia na Grupach Członkowskich oraz kolportowanie ulotek wśród państwa szkalujących Zarząd, Radę Nadzorczą i Przedstawicieli S. M. „Wyżyny”.

Powyższe stanowisko Sądu Okręgowego Odwoławczego jest jednolite ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z roku 2010 oraz prezentacją Sądów Apelacyjnych w ostatnim 1,5 roku orzekania w podobnych sprawach. Reasumując zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do czasu zarejestrowania nowego statutu postanowienia dotychczasowego statutu regulujące funkcjonowanie Organów Spółdzielni pozostają w mocy.   

Zarząd

 

Warszawa 16.01.2012r.

Artykuł Joanny Pieńczykowskiej - gazeta:  Polska ( The Times ) z dnia 16.01.2012r. - " Coraz więcej wydajemy na utrzymanie naszych mieszkań"

 

Przeciętnie Polacy przeznaczają na utrzymanie mieszkania ok. 17% dochodów.

 

Aż o 6,7 proc. wzrosły w 2011 r. koszty związane z utrzymaniem mieszkania - wynika z raportu Home Broker, który powstał na podstawie najnowszych danych GUS.  Niestety, to nie koniec  podwyżek, w tym roku czekają  nas znaczące wzrosty cen:

 energii, gazu, kosztów odprowadzania ścieków, czynszów i podatków od nieruchomości.  Koszty utrzymania mieszkania to jeden z głównych powodów znacznego wzrostu inflacji w ubiegłym roku, która na koniec grudnia wyniosła 4,6 proc. Duży wpływ na koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań miały ceny nośników energii, które podrożały przeciętnie o 7,7 proc.

- Samo użytkowanie mieszkania, czyli łączne koszty utrzymania z wyłączeniem kosztów energii, podrożało z kolei o 5,3 proc. - wynika z danych GUS.  Najbardziej zdrożały usługi kanalizacyjne: o 10,5 proc., zaopatrywania w wodę: o 7,3 proc., a także wywóz śmieci: o 6,1 proc. Koszty najmu wzrosły o 3 proc. Wolniej rosły natomiast ceny produktów związanych z wyposażeniem mieszkania. Na przykład meble zdrożały o 4 proc., środki czyszczące o 3,2 proc.

 

- Z danych GUS wynika, że przeciętnie Polacy przeznaczają na utrzymanie mieszkania ok. 17 proc. swoich dochodów  - wynika z analizy Home Broker. Niestety, udział tych wydatków w  przyszłości  może się jeszcze zwiększać. Wszystko wskazuje na to, że i w 2012r. wzrost cen związanych z utrzymaniem mieszkania będzie wyższy niż inflacja. Od stycznia wzrosły ceny energii. Urząd Regulacji  Energetyki zgodził  się na podwyżki cen energii dla odbiorców indywidualnych średnio o 5,1 proc. Firmy energetyczne tłumaczą podniesienie cen koniecznością poniesienia nakładów na inwestycje. Według wyliczeń firmy Ernst & Young do roku 2020 r. firmy energetyczne będą musiały zainwestować łącznie 160 -180 mld. zł. Dodatkowo energia zdrożeje z powodu wprowadzonych przez Unię  Europejską  limitów na emisję CO2.

Pewne jest, że jeszcze w pierwszej połowie roku zdrożeje gaz, ale nie wiadomo o ile. Postępowanie w  sprawie zatwierdzenia nowej taryfy trwa już  od października. Skala nie została ujawniona,  urząd informował jedynie, że PGNiG chce wysokiego,  dwucyfrowego wzrostu cen. Uzasadnia to wysokimi cenami gazu importowanego. Ceny,  jakie płaci Polska za gaz Gazpromowi, należą do  najwyższych w Europie, dodatkowo zależą od notowań ropy naftowej i kursów walut. A niestety w ostatnim okresie ropa drożeje, a polska waluta traci wobec dolara. Po tym jak Urząd Regulacji  Energetyki zażądał od dostawcy korekty wniosku, PGNiG w grudniu obniżyło swoje oczekiwania co do podwyżki, jednak - jak  wynika z  nieoficjalnych informacji - wciąż domaga się dwucyfrowego  wzrostu. W ubiegłym tygodniu na wniosek urzędu spółka gazowa znów złożyła dodatkowe wyjaśnienia.

- Na tym etapie postępowania nie wykluczam kolejnego wezwania spółki do przedstawienia kolejnych wyjaśnień – powiedział prezes U. R. E. Marek Woszczyk.

Ale to nie koniec. W wielu miastach od stycznia zdrożały ceny wody i odbioru ścieków. Wiele gmin podniosło też stawki podatków lokalnych. PAP

 

Warszawa 20.12.2011r. 

UWAGA WAŻNE !

Dotyczy zapytania Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego, czy Zebranie Przedstawicieli jako najwyższy organ spółdzielni mieszkaniowej  zachował swój status wobec nie dopełnienia zmiany statutu wynikającej z ustawy z dnia 14 czerwca 2007r w o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  ( Dz. U. nr 125, poz 873 ze zm.)

W załączeniu wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Warszawa 03.10.2011r.

W dniu 3 października o godz. 15:00 w sali warszawskiej, piętro IV Pałacu Kultury i Nauki ( wejście od ul. Marszałkowskiej ) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rada Miasta w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności z zastosowaniem 95% bonifikaty (będzie uchwalany obywatelski projekt uchwały). Jest to ostatni moment podjęcia uchwały z zastosowaniem bonifikaty. Do zobaczenia. - Barbara Różewska.

W załączeniu pismo do Rady Warszawy.

 

Warszawa 29.09.2011r.

UCHWAŁA  RADY NADZORCZEJ Nr 52 S. M. „WYŻYNY” z dnia 29 sierpnia 2011r.  - w sprawie: przyjęcia zasad dot. rozliczania robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach.

 

Warszawa 28.06.2011r.

Informacja - dotycząca wdrożenia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Zarząd S. M. WYŻYNY informuje, że w dniu 22.06.2011r. w Sądzie Apelacyjnym ( II instancja) zapadł wyrok w sprawie prawidłowości podjęcia Uchwały nr 27 z dnia 10.02.2010r.  

w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w nieruchomości położonej przy ul. Pileckiego 112.

Tym samym destrukcyjne działania jednego mieszkańca tego budynku, p. Ewy M., polegające na kwestionowaniu zarówno projektu uchwały, jak i samej uchwały w sądach dwóch instancji, znalazły swój finał.

W związku z powyższym, Zarząd ( choć z dużym opóźnieniem ) może przystąpić do zawierania aktów notarialnych dotyczących zmiany statutu własności lokali i gruntu również w tej nieruchomości.

Osoby zainteresowane, które jeszcze nie złożyły deklaracji, prosimy o kontakt z Działem Członkowsko Mieszkaniowym, tel. 22 649 76 07

 

Warszawa 31.05.2011r.

"ZANIM DOMY SIĘ ZAWALĄ"  - wywiad redaktora Andrzeja Leszyka z Tomaszem Jórdeczką - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej Rzeczypospolitej Polskiej, prezesem Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Tygodnik - PRZEGLĄD, 5 czerwca 2011r.

 

Warszawa 22.04.2011r.

Organy Statutowe Spółdzielni - działają legalnie!

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

2. Pismo Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa

 

Warszawa 14.04.2011r.

Dotyczy: warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY" włącza się do akcji dotyczącej podjęcia przez m.st. Warszawy Uchwały „ w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości". Obecnie  obowiązująca  Uchwała  umożliwia udzielenie bonifikaty podstawowej w wysokości 60%   i dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych tylko na cele mieszkalne.
Przygotowywany  projekt Uchwały ( dostosowany do Ustawy z 2005 r. o przekształcaniu wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, wyroku Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego)   zawiera zapisy umożliwiające udzielanie bonifikat w wysokości 95%, oraz uwzględnia te nieruchomości w których oprócz lokali mieszkalnych są także lokale niemieszkalne (np. użytkowe). Wraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami zwracamy się z prośbą do mieszkańców, o poparcie akcji wdrożenia projektu uchwały poprzez zbieranie podpisów na „ Liście osób występujących z inicjatywą poparcia Uchwały". Warunkiem koniecznym do złożenia projektu Uchwały jest zebranie minimum 15 tysięcy podpisów w terminie do dnia 06 maja 2011 r.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. Druki list do odbioru w sekretariacie Spółdzielni (ul. Kazury 5), w Natolińskim Ośrodki Kultury (ul. Na Uboczu 3), oraz do pobrania na stronie internetowej www.wyzyny.home.pl.
Listy z podpisami należy składać w sekretariacie Spółdzielni. Na naszej stronie internetowej jest zamieszczony również projekt uchwały. Z ramienia Spółdzielni akcję koordynuje Zastępca Prezesa Cyryl Graczyk.

Zarząd S. M. WYŻYNY

Załączniki:

-    Projekt Uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

-    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../2011 Rady m.st. Warszawy z dnia ...2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

-    Lista osób występujących z inicjatywą podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały -  ( plik .doc )

 

Warszawa 23.01.2011r.

 

DO   MIESZKAŃCÓW   !!!

 

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny" informuje, że zgodnie z artykułem 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami dz. Ust. Nr 46 z 2000 roku osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce Narodowej za 2010 rok tj. 1612,49 zł (brutto) mogą Ubiegać się o 50% bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Mieszkańcy, którzy chcą ubiegać się o w/w bonifikatę powinni zgłosić się do siedziby spółdzielni (sekretariat) celem pobrania wniosku. Wypełnione wnioski w terminie do 30.04.2011 roku należy składać w sekretariacie spółdzielni.

Właściciele lokali z wyodrębnioną własnością o bonifikatę występują bezpośrednio do: Urzędu Miasta Delegatura dla Dzielnicy Ursynów - Wydział Obsługi Mieszkańców Warszawa ul. K. E. N. 61

 

Druki można pobrać na stronie internetowej : http://www.ursynow.waw.pl

1.    Wydział obsługi mieszkańców.

2.    Procedury i formularze

3.    Gospodarka nieruchomościami

4.      Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd pkt 3 druki do bonifikaty

 

Warszawa 03.01.2011r.

UWAGA PILNE !

DOTYCZY PODWYŻSZENIA OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

 Szanowni mieszkańcy !

Zarząd SM “Wyżyny” uprzejmie informuje, iż w związku z wypowiedzeniem przez Urząd m. st. Warszawy wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, podjął decyzję o złożeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest uzasadniona w innej wysokości.

Jednocześnie Zarząd proponuje mieszkańcom będącym adresatami indywidualnych wypowiedzeń wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego terenu i mających zamiar odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od ustalonych w wypowiedzeniu opłat, o zgłoszenie się do sekretariatu Spółdzielni przy ul. Kazury 5 celem odbioru formularzy wniosków.

Formularz  wniosku można również pobrać ze strony internetowej www.wyzyny.home.pl/ogloszenia/wniosek.htm , ( do pobrania plik: WNIOSEK SKO.doc )

Proponujemy wypełniony wniosek złożyć lub wysłać listem poleconym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 02-350 Warszawa oraz kopię do Urzędu m. st. Warszawy Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów i  SM “Wyżyny”. Zwracamy uwagę na zakreślony ustawowo termin 30-dniowy do złożenia wniosku. Termin biegnie od daty otrzymania wypowiedzenia.

ZARZĄD S. M. „WYŻYNY”

 

Warszawa 02.11.2010r.

Spółdzielcze prawa do ziemi - nadal nie jasne.

Spółdzielnia - nie zasiedzi gruntu ( orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o własności nieruchomości )

 

Warszawa 08.10.2010r.

Zarząd S. M. WYŻYNY ponownie informuje, że dostarczony Państwu w miesiącu IX wymiar czynszu w zakresie stawki eksploatacyjnej i funduszu remontowego obowiązuje od 1.01.2011r. Pozostałe składniki czynszu, niezależne od Spółdzielni zostaną dostarczone do dnia 31.XII 2010r. Do tego też terminu obowiązuje dotychczasowy wymiar czynszu.

 

Warszawa 07.10.2010r.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie powództwa Ewy Musiał przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Wyżyny" w Warszawie o ustalenie nieważności ewentualnie ustalenie nieistnienia uchwały w sprawie wyodrębnienia własności w nieruchomości Pileckiego 112.

 

strona1strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6.

 

Warszawa 03.09.2010r.

OD 4 WRZEŚNIA NOWE PRZEPISY! Policja i straż miejska będą karać za łamanie przepisów na drogach wewnętrznych: osiedlowych uliczkach, parkingach pod centrami handlowymi i na placach dworcowych.

 

Warszawa 04.05.2010r.

Informacja Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych - dla Zarządu Spółdzielni.

( Członków Spółdzielni i nie tylko, którzy zechcą poprzeć przedstawiony powyżej projekt zapraszamy do siedziby Spółdzielni w celu złożenia podpisu na liście poparcia )

 

Warszawa 29.04.2010r.

Artykuł gazety PASSA z dnia 22.04.2010 "Drastyczne podwyżki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste" autorstwa Tadeusza Porębskiego.

 

Warszawa 31.03.2010r

Artykuł GAZETY WYBORCZEJ - Dopłaty do czynszu.  

 

Warszawa 25.03.2010r.

Artykuł GAZETY WYBORCZEJ - Wykup grunt na własność.  

 

Warszawa 15.03.2010r.

Zarząd S. M. WYŻYNY informuje,  że Sąd Rejonowy XIV Wydział Karny w Warszawie,  na rozprawie w dniu 11.03.2010r. odrzucił zażalenie państwa J. G. Gniewek i p. E. Musiał na postanowienie prokuratury w Krośnie, z dnia 30.11.2009r. Syg. Ds. 3/07/3 o umorzeniu  22 śledztw.

 

Warszawa 29.01.2010r.

Postanowienie -  Prokuratury w Krośnie dotycząca działań S. M. WYŻYNY

 

Warszawa 11.01.2010r

Postanowienie sądu  II NS 576/08- w sprawie zasiedzenia nieruchomości gruntowej enklawy KAZURY.

 

strona 1,    strona 2.

 

Warszawa dn. 17.02.2009r.

Informacja Prezesa Spółdzielni w sprawie wyodrębnień własności

 

Warszawa dn. 19.01.2009r.

Artykuł  Renaty Krupy - Dąbrowskiej - Rzeczpospolita 19.01.2009r. - " Błąd w ustawie pozbawił spółdzielców własności "  

 

Warszawa dn. 22.12.2008r.

KOMUNIKAT PRASOWY PO ROZPRAWIE  TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOTYCZĄCEJ ZASAD ZAWIERANIA UMÓW O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE.

 

Warszawa dn. 03.10.2008r.

Artykuł - Spółdzielcze przyspieszenie - Gazeta Wyborcza -Wiadomości 03.10.2008r.

Dotyczy budynków Małej Łąki 2 i St. Kazury 5

 

Warszawa dn. 25.08.2008r.

Postanowienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie podziału gruntu pod budynkami przy ul. Żabińskiego.

 

Warszawa dn. 02.07.2008r.

Protest dr Barbary Pisarskiej - w sprawie obwodnicy A2 mającej przebiegać przez Ursynów .

 

Warszawa dn. 18.06.2008r.

Informacja prasowa M. P. W. i K. w m. st. Warszawie  w sprawie nowych cen usług za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Warszawie.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Warszawa dn. 22.02.2008r.

Artykuł Gazety Wyborczej Stołecznej  z dnia 20.02.2008r.   - "Każą płacić za piwnice"

 

Warszawa dn. 19.02.2008r.

Artykuł Gazety Wyborczej Stołecznej  z dnia 19.02.2008r.   - "Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego"

 

Warszawa dn. 05.02.2008r.

Artykuł Gazety Wyborczej Stołecznej  z dnia 05.02.2008r.   - "Parter płaci za windę"